ARGAZKIAK
MARRAZKIAK
BIDEOAK
STOPMOTION
SARRERA
(Argazkien bitartez eratutako bideoa.)
Bideo hau klase lan batentzako izan zen. Bere zergatia? Zure "auto-deskripzio"
moduko bat izan behar zen eta ni, horretarako, eroso sentitzen nintzen leku bat arakatu
nuen, nire logela.
Nire logela (My room - #Mairrum esanda) kaos hutsa da, ni bezala. Kaos horren
barruan ni naizen bezalakoa agertzen naiz eta horrela zoriontsu naiz.